Hulp van LegalSteps bij controle van uw Algemene Voorwaarden

In Nederland zijn veel bekwame juristen en advocaten te vinden voor uw algemene voorwaarden. Daarnaast zijn er ook steeds meer online oplossingen beschikbaar om u te helpen. Uw algemene voorwaarden worden doorgaans zorgvuldig opgesteld en afgestemd op uw huidige bedrijfsvoering. Naast afstemming op uw bedrijfsvoering is het essentieel dat deze voorwaarden ook goed zijn afgestemd op de consumenten richtlijnen en jurisprudentie van de rechtbank.

Wenst u een Gratis intakegesprek?

LegalSteps en uw algemene voorwaarden

Correcte algemene voorwaarden zijn met name van belang wanneer er een incassozaak bij de kantonrechter moet worden behandeld. Dit is het punt waarop wij in de praktijk vaak fouten zien ontstaan. Een dergelijke afwijking is meestal onbedoeld en de regels worden verder nauwgezet nageleefd, maar de gevolgen kunnen alsnog ernstig zijn. Bovendien verandert het recht voortdurend, waardoor algemene voorwaarden regelmatig moeten worden bijgewerkt.

LegalSteps kan u helpen door uw algemene voorwaarden te beoordelen en te zorgen dat ze up-to-date blijven met de huidige wet- en regelgeving.

Controle algemene voorwaarden - LegalSteps

De gevolgen van incorrecte algemene voorwaarden

  • Oneerlijk: De kantonrechter neemt grondig de tijd om de Algemene Voorwaarden van begin tot eind te bestuderen, omdat hij wettelijk verplicht is om ze te controleren op oneerlijke bepalingen/bedingen. Het maakt daarbij niet uit of de klant wel of niet een beroep doet op een dergelijke bepaling. Is een bepaling eenmaal als oneerlijk bestempelt dan heeft dat gevolgen voor uw imago.

  • Schade: Als de kantonrechter eenmaal heeft vastgesteld dat er sprake is van een oneerlijk beding, mag een wettelijke bepaling niet in de plaats daarvan komen. Dit betekend dat als u op basis van uw algemene voorwaarden bijvoorbeeld rente vordert bij een te late betaling, maar deze oneerlijk is geformuleerd, dat u ook geen beroep mag doen op de wet voor toewijzing van de wettelijke rente.

  • Afschrikken: De langetermijnvisie van de rechter op algemene voorwaarden is gericht op het waarborgen van eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid in contractuele relaties. Rechters streven ernaar om te zorgen dat algemene voorwaarden transparant, redelijk en niet-dwingend zijn voor de consumenten.

  • Afstemmen: Rechters vinden dat algemene voorwaarden specifiek bekeken moeten worden, waarbij ze rekening houden met veranderende maatschappelijke normen en ontwikkelingen in de wetgeving. Dit impliceert dat algemene voorwaarden regelmatig moeten worden herzien en aangepast. Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, aangezien rechters communiceren via vonnissen. Als hier niet snel op wordt gereageerd, kunnen afspraken met uw klanten (gedeeltelijk) ongeldig worden.

Stap voor stap naar de juiste Algemene Voorwaarden

We gebruiken de volgende stappen om uw risico’s te identificeren en om u te helpen uw algemene voorwaarden aan te passen aan de voortdurend veranderende juridische omgeving.

  • Legal Due Diligence (LeDD): Een diepgaande analyse van uw huidige algemene voorwaarden. LegalSteps gebruikt haar database van uitspraken, aangevuld met relevante jurisprudentie om potentiële risico’s in kaart te brengen.

  • Live afname: Deze stap is optioneel, maar sterk aanbevolen. Een medewerker van LegalSteps zal uw product of dienst afnemen. Hierdoor kunnen we ook beoordelen of tijdens uw klantbelevingsproces aan de vereisten omtrent uw algemene voorwaarden is voldaan.

  • Aanbevelingen en Aanpassingen: U ontvangt een rapport met heldere aanbevelingen voor eventuele aanpassingen of aanvullingen om volledige naleving en bescherming te waarborgen. Deze aanbevelingen zijn voorzien van een score en suggesties over hoe de aanpassingen eruit kunnen zien.

  • Periodieke controle: LegalSteps biedt zakelijke klanten het LegalGarant-abonnement aan om volledig afgestemd te blijven op diverse juridische risico’s die gepaard gaan met verkoop en/of dienstverlening aan consumenten. Dit abonnement omvat niet alleen periodieke controle van de algemene voorwaarden, maar biedt ook ondersteuning bij tal van andere aspecten.

Controle algemene voorwaarden - LegalSteps

Welke oplossing past bij jullie?

Een losse opdracht of toch liever een abonnement? We maken graag het vergelijk voor u inzichtelijk.

  Losse opdracht LegalGarant abonnement
Type opdracht Eenmalig Periodiek
Looptijd 2 weken Na het eerste jaar, maandelijks opzegbaar
     
Algemene voorwaarden    
Rapport Algemene voorwaarden Eenmalig Jaarlijks
Periodieke bewaking en controles X Per kwartaal
     
Bestelproces    
Rapport Bestelproces X Jaarlijks
Periodieke bewaking en controles X Per kwartaal
     
IncassoGarant    
Korting op succes fee X 2%
Korting op LegalDD onderzoek X 25% korting
     
IncassoTransport    
Minnelijk incasso X Geen implementatie fee
Gerechtelijk incasso X Geen implementatie fee
     
Tarieven € 1000,- ex. btw eenmalig € 200,- ex. btw per maand

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over hoe wij u het beste kunnen helpen? Vraag dan een Gratis intakegesprek aan en we gaan graag samen kijken waar u het beste mee geholpen bent.