Geen courtage?! afbeelding

Geen courtage?!

  • Datum uitspraak: 4 oktober 2022
  • Instantie: Rechtbank Overijssel
  • Rechtsgebied: Verbintenissenrecht
  • Sectoren: Kanton
  • Samenvatting: Geen courtage, want de overeenkomst is opgezegd?

Geen courtage, want de overeenkomst is opgezegd?! Deze redenering liet de kantonrechter niet in stand, en dat gold ook voor de andere verweren van de opdrachtgever. Deze opdrachtgever had een makelaarskantoor ingeschakeld voor de verkoop van diens woning. In de overeenkomsten stonden de kosten en in de algemene voorwaarden dat tussentijds kon worden opgezegd. In die voorwaarden stond ook dat na opzegging toch courtage is verschuldigd als het makelaarskantoor bewijst dat de verkoop het gevolg is van de verleende diensten.

Nadat de kantonrechter eerst had beslist dat de verkoper wist met wie hij in zee ging (het kantoor, niet de persoon van de makelaar), kwam de kern van de zaak aan de orde: maakte het makelaarskantoor terecht aanspraak op provisie?

Ja, vond de kantonrechter omdat weliswaar de overeenkomst tussentijds opgezegd, maar werkzaamheden zoals het maken van foto’s, een brochure maken, het op Funda zetten hebben geleid tot de verkoop en sturen van gegevens aan de makelaar van koper. Zonder die stappen was de koper niet op het spoor van het huis gekomen. Wat het voor verkoper wrang maakte, was dat het makelaarskantoor niets van zich liet horen toen de koper een afspraak voor een bezichtiging wilde maken. Daarom had die koper een briefje in de bus gedaan.

De kantonrechter vindt dus dat de overeengekomen courtage was verschuldigd en voegt eraan toe dat de hoogte niet is betwist. Behalve die kosten, moet verkoper ook alle proceskosten betalen. Het is achteraf makkelijk praten, maar verkoper had het briefje van koper kunnen aangrijpen om het makelaarskantoor aan te spreken en over de courtage te beginnen.

Is deze case herkenbaar?

Schetst bovenstaande case voor jou een herkenbare situatie? Neem dan even vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag verder.