Legal Steps – Your steps to Legal Justice

Uitspraak: Geen uitleg = geen betaling?

Introductie

Geen uitleg gekregen dus dan hoeft ook niet te worden betaald.” Dat was één van de verweren van een rijschoolhouder toen die in een geschil met een softwareleverancier terecht was gekomen. Het geschil ging over de betaling van openstaande facturen voor de levering van een softwarepakket (een dashboard). Een onderdeel van de levering was een cursus hoe het dashboard kon worden gebruikt. De rijschoolhouder ontkende niet dat een overeenkomst voor het dashboard te hebben gesloten. Maar betoogde deze gebruiker, het gebruik was dermate complex dat het niet zonder een cursus kon, in ieder geval met de beperkte uitleg die was gegeven. En die cursus was niet gegeven, en dus kon het dashboard niet worden gebruikt – en zonder gebruik ook geen betaling.

Uitspraak rechter

De rechter had weinig woorden nodig om de logica van de rijschoolhouder te laten stranden: het stond vast dat een overeenkomst was gesloten. En als het zo was dat het gebruik zo moeilijk was, waarom was dan niet eerder gevraagd om meer uitleg en geklaagd dat de eerdere uitleg te beperkt was. De rijschoolhouder had nog een verweer, namelijk de slechte service en bereikbaarheid. Dat verweer leidde niet tot een andere conclusie – waarschijnlijk speelde mee dat de leverancier de prijs met 50% had verlaagd, omdat de bereikbaarheid tijdens de lockdown niet optimaal was. Kortom, deze rijschoolhouder had eerder op de rem moeten trappen.