Uitspraak: Geen courtage?!

Geen courtage, want de overeenkomst is opgezegd?!
Deze redenering liet de kantonrechter niet in stand, en dat gold ook voor de andere verweren van de opdrachtgever.